Nabídka

POLOPLÁŠŤOVÁ STŘELA 222 REM SP 50GRS / 3,24G No.2913 S&B

Poloplášťová střela sestávající z kovového pláště a olověného jádra. Střela je řešena tak, že se v přední části obnažené olověné jádro při zásahu...

CELOPLÁŠŤOVÁ STŘELA 222 REM FMJ 50GRS / 3,24G No.2902 S&B

Celoplášťová střela sestává z olověného jádra, které je překryto kovovým pláštěm. Vzhledem k pevné konstrukci vytváří střela hladký průstřel, neboť...